PROGRAME DE STUDII

ale

Facultatii de Management Financiar Bancar

Denumirea programului de studii (specializarii) Finante si Banci Management Contabilitate şi Informatică
de Gestiune
Domeniul fundamental de stiinta, arta, cultura Stiinte economice Stiinte economice Stiinte economice
Domeniul de studii universitare de licenta Finante Management Contabilitate
Durata studiilor 3 ani 3 ani 3 ani
Numarul (min) total de credite pentru absolvire 180 180 180
Forma de învatamânt zi zi zi