Cursurile online ale specializarii:Contabilitate si Informatica de Gestiune,An II

Baze date     Curs Baze Date.doc    
Contab. publica    
Gestiune financiara a intreprinderii     Gfi.pdf    
Managementul afacerilor     man2[1].pdf     incoterms cci db.doc     CERINTE Plan Afaceri.doc     Plan de afaceri 2014.doc     man 1.pdf     flux de numerar LUNAR 2014.xls    
Piete de capital    
Progr. calc.     Programare calc..pdf    
Sem. II - Analiza ec-fin     An. Ec. Fin.doc    
Sem. II - Contab. de gestiune     Contab. gest.pdf     CGCC rezumat.doc    
Sem. II - Finante publice    
Sem. II - Fiscalitate    
Sem. II - Manag. productiei     Proiect practica Mg. prod.doc